Zijn Leven

Rietveld, Gerrit Thomas (Utrecht 24 juni 1888- aldaar 26 juni 1964), Nederlands architect en meubelontwerper, leerde het vak van meubelmaker in de werkplaats van zijn vader (1899-1906).
Tussen 1906 en 1911 volgde hij cursussen in architectuurtekenen, bij o.a. P. Houtzagers in Utrecht.
In 1911 opende hij een eigen meubelmakerij, terwijl hij in de avonden bij P.J.C. Klaarhamer een architectuurcursus volgde (1911-1915).
In deze jaren maakte hij kennis met Van 't Hoff, Van der Leck, Van Doesburg en andere latere leden van De Stijl, bij welke groep hij zich in 1919 aansloot; zijn meubelontwerpen uit deze jaren, in de karakteristieke primaire kleuren (rood, geel, blauw), zijn dan ook pure realisaties van de opvattingen van De Stijl.
Sinds 1919 als zelfstandig architect in Utrecht gevestigd, begon hij in 1921 samen te werken met de binnenhuisarchitecte Truus Schröder-Schräder. Schröderhuis te Utrecht(1924), een internationaal baanbrekend ontwerp, waarin hij zowel de ideeën van De Stijl met betrekking tot de begrippen functie, constructie, vorm en ruimte verwerkte, alsook die van het functionalisme, de logische voortzetting van De Stijl.
Vanaf 1923 werkte Rietveld soms samen met Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren.
In 1928 was hij een van de oprichters van de CIAM.
Toen in 1931 De Stijl werd opgeheven, brak ook voor Rietveld een moeilijke periode aan. Zijn ontwerpen voor arbeiderswoningen werden nimmer uitgevoerd; de moderne architectuur dreigde overvleugeld te worden door een traditionalistische 'nationale stijl'en het duurde in feite tot 1955 eer Rietveld de reputatie die hij verdiende, herwon.
print