Visie

“Kunstwerken uit het verleden hebben één eigenschap gemeen, waardoor ze direct aanspreken, dit is; duidelijkheid. Afstand en verschil in levenshouding kan dit niet verdoezelen.
Kunst uit eigen tijd, kritieken en pogingen tot verklaringen zijn meestal onduidelijk.
Verschil in levens-houding en stand dringen zich op de voorgrond.
Hoe komt het, dat met de beste bedoelingen zoveel onenigheid blijft bestaan omtrent waardering en inzicht over kunst uit eigen tijd?
Omdat men over kunst sprekende elkaar slecht begrijpt; het worden gevoelskwesties.
Kunst uit eigen tijd stoot af, omdat het probeert wakker te maken, en omdat geen associaties gevoeld worden met bekende gevoelens.“
Wat bezielt een man om toch de strijd aan te gaan tegen de gevestigde orde in zijn geboorteplaats Utrecht?
Waarom begint hij in zijn timmermanswerkplaats te experimenteren met nieuwe modellen, nieuwe kleuren?
Het is een verzet tegen een doodgelopen werkmethode waarbij men teveel moest imiteren en niet de eigen behoeften mocht bestuderen.
Het was een cursus bij de Utrechtse architect P. Klaarhamer, een geestverwant van Berlage die hem wakker maakte.
Het was ook bij Klaarhamer dat hij kennis maakte met Bart van der Leck en de verschillende nieuwe opvattingen over architectuur en meubelkunst leerde kennen.
Ook literatuur, politiek en filosofie kwamen ter sprake.
De cursus betekende voor hem een doorbreken van de benauwde Utrechtse sfeer.
print