Menu
Vereniging Rietveldhuizen-VVE

Platform voor uitwisseling van informatie en expertise aangaande onderhoud, restauratie en verduurzaming van de woonhuizen, ontworpen door Gerrit Rietveld.

De Rietveldhuizen-vereniging van eigenaren is in 2019 opgericht vanuit de overtuiging dat de liefde en zorg van eigenaren en bewoners de beste garantie is voor het behoud van Rietvelds woonhuizen. Niet alleen de iconische werken van Gerrit Rietveld zijn de moeite van het behouden waard, zijn hele oeuvre dient zo goed mogelijk in stand te worden gehouden voor toekomstige generaties. Juist in die veelheid van ontwerpen komen de kwaliteit en originaliteit van zijn werk helder naar voren.

Leden van de vereniging – eigenaren, beheerders, bewoners en vrienden – ondersteunen elkaar bij het onderhoud en toekomstbestendig maken van de Rietveldhuizen. Via de nieuwsbrief en de website deelt men informatie en ervaringen uit de eerste hand over onderhoud, verduurzaming, koop, verkoop en alles wat verder van belang is en aansluit bij de interesses van de leden. Het onderlinge contact van de leden wordt gestimuleerd door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en ‘open huizen’.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de doelstelling van de vereniging een warm hart toedraagt.

Voor informatie over lidmaatschap en inschrijving voor de nieuwsbrief, stuur een e-mail naar: info@rietveldhuizen-vve.nl

Home – Rietveldhuizen-VVE