Menu
AUTEURSRECHT

De ontwerpen van Rietveld zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Het auteursrecht op het gehele oeuvre van Rietveld ligt bij de Stichting Auteursrechten dr. G.Th. Rietveld (Rietveld Stichting). Voor het gebruik van zijn werk is toestemming nodig van de Rietveld Stichting.


PICTORIGHT

Sarphatistraat 606-608
1018 AV Amsterdam

www.pictoright.nl
info@pictoright.nl
020 5891840

Stichting Pictoright
Pictoright behartigt de auteursrechtelijke belangen van de Rietveld Stichting. Als u (een afbeelding van) het werk van Rietveld wilt gebruiken dient u dit met Pictoright te regelen. Neem voor meer informatie en voor vragen over het aanvragen van toestemming contact op met Pictoright.

U kunt een aanvraag voor toestemming indienen bij Pictoright door middel van het invullen en toesturen van dit formulier.


Kopiëren voor eigen gebruik
De hoofdregel is dat het werk van Rietveld niet mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de Rietveld Stichting. In de Auteurswet is een aantal uitzonderingen opgenomen waarbij geen voorafgaande toestemming is vereist, bijvoorbeeld in het geval van ‘kopiëren voor eigen gebruik’. Artikel 16b Auteurswet bepaalt onder welke voorwaarden het is toegestaan van een auteursrechtelijk beschermd werk een enkele kopie te maken voor eigen gebruik. Het verveelvoudigen mag uitsluitend plaatsvinden zonder direct of indirect commercieel oogmerk ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik van een natuurlijke persoon.

Als u vragen hierover hebt, neem dan contact op met Pictoright.


Licentiehouders
De Rietveld stichting heeft een aantal firma’s licenties verleend voor het produceren van door Rietveld ontworpen meubels en lampen. Zie de pagina Producenten.